Bemutatkozás

Írta: Super User on . Beküldve: Bemutatkozás

Egyesületünk 1997 óta látja el a pszichotikusok érdekvédelmét, pályázatokból és adományokból illetve tagdíjból tartjuk fent magunkat. Egyesületünk célcsoportja a Szabolcs-Szatmár–Bereg Megyében élő pszichiátriai betegek és hozzátartozóik. Fő célunk a társadalmi befogadás elősegítése, a stigmatizáció csökkentése, a kirekesztőség érzésének megakadályozása. A Pszichotikusok Egyesülete taglétszáma tartósan 100 fő feletti, jelen pillanatban 101 fő, ebbe beletartoznak a pszichés betegek és hozzátartozóik is. A Jósa András Kórház részére végzünk szociális, rehabilitációs foglalkoztatást a bent fekvő betegek számára, melynek fejében a kórház átvállalta a közműdíj költségét. 2011-ben egy közel 32 millió forint összegű uniós pályázat (azonosítószáma: ÉAOP-5.1.3-10-2010-0054) megnyerésével sikerült olyan körülményeket teremteni, hogy jelenleg 27 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) felügyelete alatt, a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázata. Kéthetente önkéntes pszichiáter közreműködésével pszichoedukációs tréningen vehettek részt az érdeklődők. Kiemelten foglalkoztak önismereti kérdésekkel. A tréningen való részvétel hozzásegíti a betegeket az akadályok könnyebb leküzdéséhez. Tartottunk „Mozdulj meg!” Klubot és önismereti tréninget hetente egy alkalommal. Kézműves foglalkozásokon részt vehetnek a kórházban bent fekvő betegek, így lehetőségük van egyesületünk tevékenységeit megismerni. Az otthonukból kimozdulni nem tudó tagtársakat és a velünk kapcsolatban álló betegeket rendszeresen látogatjuk. Számos programot is szerveztünk:

•    A Színházszervező irodával való jó kapcsolatunk révén, igen kedvezményes áron, több alkalommal szerveztünk színházlátogatást a Móricz Zsigmond Színház bemutató előadásaira. A helyi iskola diákjai kulturális programokat tartottak egyesületünk tagjai számára.

•    Látogatást tehettünk családtagjainkkal kedvezményes áron a Nyíregyházi Állatparkba és a botanikus kertbe.

Évente egyszer kirándulást szerveztünk  távolabbi településre, hogy minél több ismeretet szerezzünk hazánk nevezetességeiről.

•    Szalonnasütéseket szerveztünk.Részt vettünk:

•    Vakok és Gyengén látók szervezésében, „Add az időd, Add a hangod” Felolvasó napon.

•    A Nyírségi civil ház és a Civil Centrum tájékoztató előadásain.

•    A Civil Fórum összejövetelein.


A rehabilitációs foglalkoztatás eredményesebb megvalósítása érdekében folyamatos kapcsolatban állunk a rehabilitációs foglalkoztató szervekkel. A megváltozott munkaképességűek által elkészített termékeink értékesítéséhez a Salva Vita Alapítvány által kiadott Segítő Vásárlás Védjegy használatának lehetőségét kaptuk meg.


Egyesületünk székhelye a Sóstói úti kórház területén található, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a pszichiátriai osztály orvosaival, ezáltal részesei lehetünk az itt gondozásra szorult pszichés betegek rehabilitációjának. Programjainkkal segítjük Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő pszichés problémákkal élők integrációját, esélyegyenlőségüket. Kitűzött célok által szeretnénk a helyi társadalom számára is lehetőséget adni, hogy a stigmatizációs problémák minél inkább háttérbe kerüljenek a pszichés betegség hallatán. Jelen működő pályázatunkkal védett foglalkoztatás keretein belül hozzájárulunk Nyíregyházán élő megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjához. A kézműves foglalkozásokon belül kézimunka tanfolyamot indítottunk azoknak a betegeknek, akik csak védett munkahelyen, szakemberek között képesek ellátni feladataikat. Megtanulták a csipkeverés művészetét, a kötést, horgolást, szövést és a virágkötészetet. A kézműves foglalkozások keretében üveg, gipszfestéssel, gyöngyfűzéssel igyekeztünk a betegek figyelmét lekötni, ezáltal csökkenthettük hallucinációjukat. A kézműves foglalkozások keretében ismerhették meg a fazekas mesterséget, korongozást. Legkedveltebb foglalkozás a papírhulladékból fonott tárgyakat készítése. Ezeket a programokat a jövőben is kívánjuk folytatni, mivel elősegíti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának eredményességét.Társas kapcsolataikat figyelembe véve, sokuknak az egyetlen kapocs a család, a társas kapcsolataik kialakítását kudarcként élik meg. Nehézségekkel, előítélettel találkoznak az élet különböző területein. Tapasztalataink szerint a beteg, de emellett a hozzátartozójának is szüksége van segítségre. A betegeknek azért, hogy elfogadják a betegségüket, meg tanuljanak minél teljesebb életet élni vele. A hozzátartozók helyzete is nehéz, nekik is el kell fogadni, hogy családtagjuk beteg, és egész életében jó esetben fokozott figyelemre szorul, de több törődésre, akár anyagi segítségre is. Ha együtt él a beteggel át kell szerveznie saját és családja életét is. Mindezek nagyon nehéz feladatok, így segítségre van szükségük. Közös tapasztalatunk, hogy együtt könnyebb. Sok segítséget jelent a betegek hozzátartozójának a saját tapasztalatokból szerzett információ és a szakmai előadások.

A rehabilitációs foglalkoztatás eredményeként azt tapasztaltuk, hogy a foglalkozatott pszichés betegek kevesebbszer kerülnek kórházi kezelés alá, állapotuk javult a foglalkoztatás révén.

Működési költségeink az előző évekhez viszonyítva megnőttek, de pályázataink mostanában várólistára kerültek, így működési forráshoz eddigiekben nem jutottunk. Ugyanakkor az NRSZH által elnyert pályázatunk költségvetése nem tartalmaz olyan sorokat, mely egyesületünk fenntartásához, működéséhez szükséges lenne, hiszen egyesületünk 252 négyzetméteres épületet tart fent, illetve rendelkezik saját parkkal is. Az ezzel felmerülő fenntartási költségeket nem tudjuk finanszírozni csak pályázati támogatásokból. Tartalékaink elfogytak, de önkénteseink évek óta és a jövőben is egyre nagyobb számban segítik munkánkat: heti rendszerességgel pszichiáter pszichoedukációs tréninget tart, pszichológus alkalmanként, szükség szerint segítséget nyújt, az önkéntesek szervezésében történik valamennyi programunk megvalósítása. A pszichés betegekre jellemző, hogy állapotuk hullámzó. Sokszor nagyon nehéz a súlyosabb állapotúak motiválása, ebben az esetekben is nagy jelentősége van a betegek meggyőzésére az önkénteseink által, akik sorstársak is részben.

Tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkáltatók nem szívesen foglalkoztatnak pszichés betegségben szenvedő munkavállalókat, ezért az egyesület célcsoportjába tartózók foglalkoztatása a fő cél. Ezzel is lehetőséget adni, hogy betegségük kialakulása miatti alacsony iskolázottság, kevés bedolgozott idő, nehéz munkaerő piaci esélyek miatti kiszorulásukat a munkavilágából, újra részesei legyenek, képességeikhez mérten foglalkoztathatóvá váljanak, ezzel is növelve önbizalmukat, megakadályozva, hogy teljesen a társadalom perifériára kerüljenek.