Magunkról

Írta: Super User on . Beküldve: Bemutatkozás

Közhasznú egyesületünk 1997 augusztusában 18 fővel alakult, a jelenlegi taglétszámunk 85 fő. Egyesületünk nyíregyházi bejegyzésű és székhelyű, de tevékenységünk kiterjed a megye területére.

Kiemelt szerepet szánunk a pszichiátriai betegek és mentális problémákkal küzdők társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére, a stigmatizáció és a társadalom tagjaiban észrevehető előítéletek csökkentésére.

Alapszabályunkban a munkahelyteremtés, munkaerő-piaci aktivitás segítése is szerepel. Tevékenységeink: Feladatainkat döntően önkéntesek foglalkoztatásával látjuk el. Önkénteseink száma 8 fő: népi iparművész, pedagógus, szociális munkás, adminisztratív munkaerő, pszichiáter. A rehabilitáció első lépéseként fontosnak tartjuk, hogy mind a betegek, mind a hozzátartozók megismerjék a betegségről való tudnivalókat.

Ezért a Pszichiátriai osztály pszichiáterei, felkérésünkre előadásokat, pszicho-edukációs tréningeket tartanak. Az egyesület megalakulása óta Dr. Szabó Erzsébet pszichiáter szakfőorvos szakmai tudásával és önzetlen emberiességével, Önkéntesként segíti mai napig is munkánkat. Az Ő szerkesztésében három alkalommal adtunk ki tájékoztató füzetet a betegek és hozzátartozók számára. Segítjük az orvos–beteg-hozzátartozó kapcsolatokat, az egymás közötti bizalmat erősítjük.

Sorstárs-tanácsadói képzésen vett részt 8 tagunk, hogy betegtársait segítse.

Napi rendszerességgel működik ügyfélszolgálatunk, ahol minden érdeklődő számára sorstársi tanácsadóink rendelkezésre állnak.

Munkanapokon kézműves-foglalkozást tartunk. A kezdetekkor segítségünkre voltak ebben a Családsegítő Központ munkatársai is. Ma már tagjaink sorából többen elsajátították a kézművességet, akiknek a Munkaügyi Központ pályázata révén, - részmunka időben – több esetben, rehabilitációs munkát is biztosítottunk, illetve biztosítunk.
Reintegrációs programokat is szervezünk, ilyenek például a közös ünnepléseink, kirándulásaink, a szalonnasütés, a vetélkedők, biblioterápiás foglalkozás, színházi -, botanikus kerti -, állatkerti látogatások, a karácsonyi ünnepség és farsangi délután.

A rendezvényeink szervezésében maguk a betegtársak is tevékenyen részt vesznek. A betegek kézműves foglalkozásainkon készített munkáiból már több alkalommal kiállítást rendeztünk, írásaikból egy kis antológiát adtunk ki. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kívülálló ember, és a társadalom – írásaikon, munkáikon keresztül – betekintést nyerjen a pszichotikus betegek érzelemvilágába, valamint stigmacsökkentő hatása révén növelni tudja a társadalmi befogadást.

Aktívan részt vettünk a Civil Műhely munkájában, a városi és megyei Civil Fórum rendezvényein, a Szociális-, valamint az Esélyegyenlőségi Kerekasztal és a Partnerségi Műhely alkalmi összejövetelein. Munkát vállaltunk a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum programjának megvalósításában. A jövőben legfontosabb célkitűzésünk a foglalkoztathatóság növelése.

Fontos, hogy betegeinket felkészítsük a munkavállalásra és a székhelyünkön, illetve a környező településeken ösztönözzük a munkaadókat a pszichotikus betegek foglalkoztatására. Az egyesület ezeket a betegeket fogadja és megfelelő elfoglaltságot biztosít számukra.

A megállapodás részeként tájékoztató előadásokat, pszicho-edukációs tréninget szerveznek, hogy a betegek minél több ismeretet szerezzenek a gyógyulásuk érdekében. Kölcsönösen figyelemmel kísérik a betegek gyógyulási folyamatát és szükség esetén tájékoztatják egymást.